Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони

начало : Приложения : Подпорни, укрепителни и декоративни стени от габиони
Габионите са обемни структури, изработени от стоманени мрежи с диаметър на теловете d=2,7 – 6,0mm и с трайно антикорозионно покритие - поцинковане, Galfan (Zn95Al5) или поцинковане/Galfan + PVC. Стоманената мрежа може да бъде ел. заварена с квадратни или правоъгълни отвори с размери обикновено 75 – 100mm или плетена – двойно усукана, с шестоъгълни отвори 60/80mm или 80/100mm.
Габионите се транспортират до обекта в сгънат вид. Сглобяват се на място, като за монтажните връзки се ползва стоманена тел с d=2,5 - 2,7mm или стоманени клипсове със същото антикорозионно покритие, както габионите.
Външните размери на габионите обикновено са кратни на 0,50m. За вътрешно укрепване на страните, по-дълги от 2,0m, се монтират напречни диафрагми през разстояние 1,00m. Освен това, за устойчивостта на лицевите повърхности се предвиждат вътрешни връзки – най-малко по 2бр./m2.
Габионите се запълват с едър камък, добит от здрави скали и устойчив на атмосферните влияния. За постигане на естетичен вид на лицевите повърхности (например при декоративни стени), камъкът се подрежда ръчно, така че да се постигне вид на суха каменна зидария. Контактната зона между габионите и обратния насип обикновено се осигурява чрез геотекстил със сепарираща и филтрираща функция.
Разновидност на габионите са т. н. „матраци” – същия вид конструкция, но хоризонталните размери са няколкократно по-големи от височината. Използват се обикновено за повърхностно стабилизиране срещу ерозия.

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
  • Подпорни и укрепителни стени
  • Декоративни стени
  • Защита срещу ерозия на речни брегове, стръмни откоси/скатове
  • Защита от падащи камъниРЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ »
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet