Отводнителни и дренажни системи

начало : Приложения : Отводнителни и дренажни системи
Геосинтетичните дренажните системи имат следните основни предимства пред дренажите от естествени материали:
 • Висок дренажен капацитет дори при голям нормален натиск
 • Намалена дебелина на дренажния пласт
 • Сравнително лесно полагане
 • Висока устойчивост срещу земен натиск и деформации на основата
 • Значителен икономически ефект
 • Екологичен ефект - изразява се преди всичко в намаляване на количествата естествени дренажни материали, а от друга страна геосинтетичните материали са инертни и не оказват вредно въздействие върху околната среда.
 
ПРОДУКТИ
Дренажни решетки TENAX CE; GNT
Дренажни геокомпозити TENAX SD; MDP; TENDRAIN; HD; HF   
                                                                                                      ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
 • Като основен елемент на дренажната и/или контролната система в депата за битови и промишлени отпадъци:
 • Над долната изолираща геомбрана на депото- едновременно за предпазването й от механични повреди и за дрениране и отвеждане на инфилтрата
 • Между две геомембрани - като елемент от контролната система на течовете
 • Под горната геомембрана, затваряща депото - за протекция от пробиване и за дренаж на газове и течности
 • За дрениране и отвеждане на подпочвени води от подземни съоръжения тунели, подпорни стени, подземни части на сгради и др.
 • Дрениране на основата на пътни и железопътни обекти, летища, паркинги, площади и др.
 • За дрениране на използваеми тераси и покривиРЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ »
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet