Прилагането на геосинтетика за защита от ерозия, причинена от действието на повърхностни води, вятър, температурни промени и др., се изразява най-често в задържане на ерозионните процеси и стабилизация чрез механично захващане и задържане на почвените зърна, обединяване и защита на корените на младите растения и осигуряване на нормална почвена среда за тяхното развитие. Обикновено геосинтетиката поема силовата функция от една цялостна система за биологично укрепване.


ПРОДУКТИ
Геоклетъчна система TENAX TENWEB
Геомат TENAX MULTIMAT; MULTIMAT R
Биомат GEOJUTA
Екомат TENAX ECOMAT
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
  • Стръмни насипни и изкопни откоси
  • Скалисти естествени скатове
  • Водни откоси на канали, езера, диги и др.
  • Рекултивации на площи, засегнати от строителни или промишлени дейности.
 РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ »
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet