Подземна хидроизолация на сгради и съоръжения

начало : Приложения : Подземна хидроизолация на сгради и съоръжения

RAWMAT & RAWSEAL HDB е система за подземна хидроизолация от предварително хидратиран високоплътен бентонит. Предхидратираният бентонит е с вискозитет подобен на пластелин и изпълнява изолационните функции, а страничният ламинат от геотекстил (или тънко фолио) защитава сърцевината (мембраната) от механични повреди при транспорт, съхранение и монтаж. Системата включва и waterstop-профили от същия материал с различно напречно сечение взависимост от приложението.

Тази хидроизолационна система има изключителни изолационни свойства и впечатляващи предимства:

 • Гарантира изключително надеждна хидроизолация и изолация срещу пари и газове (ІV степен по BS 8102:1990 с BBA-сертификат) 
 • Опростен монтаж без заваряване, на практика при всякакви метеорологични условия
 • Не изисква специална подготовка на основата преди, нито допълнителна защита след полагането
 • Различните преминавания през изолацията (тръби, кабели, анкери) се реализират надеждно и сравнително просто
 • Устойчива на пробиви, способна да се самовъзстановява при случайно нараняване
 • Устойчива на деформации от слягане на земната основа
 • Устойчива на деформации от слягане на земната основа
 • Функционално ефективна е веднага след полагането и е напълно устойчива срещу действието на минерализирани води (включително морски), нефтопродукти и химически продукти
 • Притежава експлоатационен живот колкото този на защитаваното съоръжение
 • Натурален, нетоксичен продукт, химически напълно инертен и безопасен за здравето
 • Осигурява гъвкавост и простота на проектните решения, включително промени по време на изпълнението. 


ПРОДУКТИ

 • Геомембрана RAWMAT HDB
 • Водоспиращи профили RAWSEAL HDB
 • Бентонитов мастик Rawpaste Mastic


ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Подземни части на сгради и съоръжения
 • Използваеми тераси и покриви.
 • Депа за битови, промишлени и опасни отпадъци
 • Водохранилища, басейни , хвостохранилища
 • Изкуствени езера и лагуни
 • Хидротехнически съоръжения
 • Резервоари за питейни и промишлени води
 • Пречиствателни станции за отпадни води
 • Тунели, метростанции и др. подземни съоръженияРЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ »
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet