Проекти

начало : Проекти:
Укрепване на свлечен откос и мероприятия за отводняване на аварирал участъцък на км 57+300 на Път ІІ-82 Костенец – Самоков – София, 2006г.

Укрепване на свлечен откос и мероприятия за отводняване на аварирал участъцък на км 57+300 на Път ІІ-82 Костенец – Самоков – София, 2006г.


Галерия »
Източен пътен надлез от пътен възел бул. „Ал. Малинов”- Околовръстен път, София – 2006 г.

Източен пътен надлез от пътен възел бул. „Ал. Малинов”- Околовръстен път, София – 2006 г.


Галерия »
Аварийно възстановяване на  насипни откоси чрез армиран насип и дренажи на Път ІІІ-803 Ихтиман – Мухово при км 2+500, 2006 г.

Аварийно възстановяване на насипни откоси чрез армиран насип и дренажи на Път ІІІ-803 Ихтиман – Мухово при км 2+500, 2006 г.


Галерия »
Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лъкавица - Калугерово - Своде при км 3+700, 2006г.

Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лъкавица - Калугерово - Своде при км 3+700, 2006г.


Галерия »
Аварийно  укрепване на  Път III-308  Правешка Лъкавица - Калугерово - Своде при км 3+050, 2006г.

Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лъкавица - Калугерово - Своде при км 3+050, 2006г.


Галерия »
Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лъкавица - Калугерово - Своде при  км 6+010, 2006г.

Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лъкавица - Калугерово - Своде при км 6+010, 2006г.


Галерия »
Аварийно възстановяване на свлечени откоси чрез армиран насип и дренажи на Път ІІІ-803 Ихтиман – Мухово при км 5+180, 2006г.

Аварийно възстановяване на свлечени откоси чрез армиран насип и дренажи на Път ІІІ-803 Ихтиман – Мухово при км 5+180, 2006г.


Галерия »
Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Златоград, 2006 - 2007г.

Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Златоград, 2006 - 2007г.


Галерия »
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet