Проекти

начало : Проекти:
 Архитектурни решения с армирани насипи със зелено лице

Архитектурни решения с армирани насипи със зелено лице


Галерия »
Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лъкавица - Калугерово - Своде при  км 5+900, 2005г.

Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лъкавица - Калугерово - Своде при км 5+900, 2005г.


Галерия »
Аварийно  укрепване на  Път III-308  Правешка  Лакавца - Калугерово - Своде при км 2+910, 2005г.

Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лакавца - Калугерово - Своде при км 2+910, 2005г.


Галерия »
Укрепване на нарушен откос на АМ ”Хемус при устой на мостово съоръжение на км 43+500, ляво – 2005г.

Укрепване на нарушен откос на АМ ”Хемус при устой на мостово съоръжение на км 43+500, ляво – 2005г.


Галерия »
Неотложни аварийно-възстановителни работи на активирано свлачище на Път ІІІ-761 Княжево – Устрем – Радовец

Неотложни аварийно-възстановителни работи на активирано свлачище на Път ІІІ-761 Княжево – Устрем – Радовец


Галерия »
Укрепване на свлечен откос на насип на Път ІІІ-164 Своге – Искрец – Бучин проход, км 5+380 – 2004г.

Укрепване на свлечен откос на насип на Път ІІІ-164 Своге – Искрец – Бучин проход, км 5+380 – 2004г.


Галерия »
Укрепване на свлечен откос на насип и мероприятия за отводняване при км 206+310 на Път І-1 Ботевград – София, 2004г.

Укрепване на свлечен откос на насип и мероприятия за отводняване при км 206+310 на Път І-1 Ботевград – София, 2004г.


Галерия »
Армиран насип на обслужващ път на яз. „Яденица”- 2000г.

Армиран насип на обслужващ път на яз. „Яденица”- 2000г.


Галерия »
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet