Стабилизиране на слаба земна основа

начало : Проекти: Стабилизиране на слаба земна основа
Автомагистрала „Хемус” - Усилване на новото асфалтово покритие чрез армиранe - от км 32+178 до км 33+420, ляво (Лот 1/96), 1998 - 1999г.

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet