Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Укрепване на нарушен откос на АМ ”Хемус при устой на мостово съоръжение на км 43+500, ляво – 2005г.

Армирана насипна подпорна конструкция и отводняване

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet