Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Укрепване на свлечен откос на насип и мероприятия за отводняване при км 206+310 на Път І-1 Ботевград – София, 2004г.

Армиран насип и напречен дренаж

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet