Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Авариен ремонт и укрепване на нарушен откос на АМ ”Хемус” от км 30+980 до км 31+140, ляво, 2003 - 2004г.

Армирана насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип), система от сондажни дренажи, биологична защита на ската от ерозия

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet