Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Златоград, 2006 - 2007г.

Армонасипна подпорни конструкции за площадка и подходен път –2006 - 2007г.

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet