Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Укрепване на свлечен откос на насип на Път ІІІ-164 Своге – Искрец – Бучин проход, км 5+380 – 2004г.

Армонасипна подпорна конструкция и дренаж

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet