Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Път І-6 - Аварийно укрепване на нарушен участък с армонасип км 221+740 до км 221+840, дясно - 2008г.

Армиран насип, усилване на пътна основа чрез армиране, напречни отводнители и дренаж

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet