Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Аварийно възстановяване на насипни откоси чрез армиран насип и дренажи на Път ІІІ-803 Ихтиман – Мухово при км 2+500, 2006 г.

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet