Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лакавца - Калугерово - Своде при км 2+910, 2005г.

Армирана насипна подпорна конструкция, дренаж и отводняване

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet