Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Аварийно укрепване на Път III-308 Правешка Лъкавица - Калугерово - Своде при км 3+050, 2006г.

Армирана насипна подпорна конструкция, дренаж и отводняване

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet