Защита от ерозия

начало : Проекти: Защита от ерозия
Авариен ремонт и укрепване на нарушен откос на АМ ”Хемус” от км 30+980 до км 31+140, ляво, 2003 - 2004г.

Армонасипна и противосвлачищна система от сондажни дренажи, габиони, биологична и силова защита на скалата от ерозия

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet