Стабилизиране на слаба земна основа

начало : Проекти: Стабилизиране на слаба земна основа
Път І-4 Омуртаг – Търговище, от км 205+680 до км 213+645, 2002 - 2003г.

Армирана пътна основа и армиране на връзката "съществуващо - ново"асфалтово покритие, 2002-2003г.

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet