Стабилизиране на слаба земна основа

начало : Проекти: Стабилизиране на слаба земна основа
Авариен ремонт на пътен насип на Път І-7 Силистра – Шумен – Ямбол, от км 125+091 до км 125+521, 2002г.

Армирана насипна пътна основа

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet