Биориентирани геомрежи TENAX LBO SAMP

начало : Продукти : Геомрежи : Биориентирани геомрежи TENAX LBO SAMP
TENAX LBO SAMP

TENAX LBO SAMP


Биориентираните геомрежи TENAX LBO SAMP са специално проектирани за армиране на слаба земна основа. Произведени са от полипропилен (PP) чрез екструдиране и последващо двупосочно изтегляне.
Притежават високи опънни характеристики и устойчивост срещу конструктивни подреди по време на строителството и последващото въздействие на околната среда. Зацепването на зърната на несвързания материал в отворите на мрежата допринася за ефективното взаимодействие на елементите на армиращия механизъм и придава допълнителна якост на срязване и стабилност на композитния материал.

TENAX LBO SAMP са биориентирани геомрежи с корави възли, специално проектирани за армиране на слаба земна основа. Произвеждат се от полипропилен (PP)  чрез уникален процес на екструдиране и би-аксиална ориентация с цел подобряване на опънните характеристики. Отличават се с високи и стабилни опънни якости и модули на еластичност, както и с изключителна устойчивост срещу конструктивни повреди по време на строителството и въздействие на околната среда. Благодарение на коравите възли и дизайна на структурата, почвените зърна се „зацепват” надеждно в отворите и осигуряват най-ефективно взаимодействие на всички елементи на армиращата система.
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet