Геоклетки TENAX TENWEB

Геоклетки TENAX TENWEB


TENAX TENWEB геоклетките имат структура тип “медна пита” с дебелина от 75 до 150 мм и се произвеждат при непрекъснат процес на екструзия на полиетилен (PE), без спояване. Клетъчната структура се разтяга като акордеон, което позволява лесния й транспорт и съхраняване при минимален обем, както и лесното й полагане, при което се образуват овални клетки с диаметър от 100 до 300мм. Веднъж положена на място, тя става неразтегаема и монолитна, осигурявайки ефективното задържане на почвените частици на неконсолидиралата почва в отделните клетки и предотвратява тяхното свличане дори по стръмни откоси, а също и изнасянето им от водно течение и вятър. Така клетките са изключително полезни при затревяване на сухи, безплодни и скалисти площи, където трева почти липсва. Структурните връзки имат каналчета, през които става безпрепятствено и плавно оттичане на повърхностната вода, като едновременно позволяват нейното максимално абсорбиране,  без да се образуват поройни улеи. По този начин чрез TENAX TENWEB геоклетките е възможно задържане на хумуса и ефективно затревяване на сравнително стръмни откоси в изкоп и насип.

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Стръмни откоси, подлежащи на биологично укрепване
  • Скалисти скатове
  • Затревени водни откоси на канали, езера, диги и др.
  • Подпомагане на биологичното укрепване при рекултивации. 
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet