Геомат TENAX MULTIMAT R

Геомат TENAX MULTIMAT R

  Геомат TENAX MULTIMAT

Геомат TENAX MULTIMAT


TENAX MULTIMAT предпазва от повъхностна ерозия повече от 50% в сравнение с непокрита почва, благодарение на значителната си механична якост и обемната си структура, в която се задържат почвените зърна и семената . Растителността е защитена дори в случай на приложение в течаща вода със скорост до 4,0м/с.
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet