Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Аварийно укрепване за обезопасяване и вертикална планировка на финала на писта „Ястребец-2”, к. к. Боровец – 2007г.

Армирани насипни подпорни конструкции, усилване на насипна основа чрез армиране, дренажи, подпорни стени от габиони

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet