Укрепване на свлачище на път PDV 2113 гр. Куклен-с. Гълъбово, при км. 5+839

Укрепване на свлачище на път PDV 2113 гр. Куклен-с. Гълъбово, при км. 5+839


Галерия »

Укрепване на свлачище с армиран насип (инженеринг) на Път III-5902 Момчилград-Крумовград


Галерия »
Авариен ремонт и укрепване на нарушен откос на АМ ”Хемус”  от км 30+980 до км 31+140, ляво, 2003 - 2004г.

Авариен ремонт и укрепване на нарушен откос на АМ ”Хемус” от км 30+980 до км 31+140, ляво, 2003 - 2004г.


Галерия »
Аварийно укрепване на склонов участък под кв.Алилица - гр.Своге, 2008 г.

Аварийно укрепване на склонов участък под кв.Алилица - гр.Своге, 2008 г.


Галерия »
Път І-6 - Аварийно укрепване на нарушен участък с армонасип км 221+740 до км 221+840, дясно - 2008г.

Път І-6 - Аварийно укрепване на нарушен участък с армонасип км 221+740 до км 221+840, дясно - 2008г.


Галерия »
Снежна инсталация в Ястребишкия и Маркуджишкия дял на Рила планина, к. к. Боровец – 2008г.

Снежна инсталация в Ястребишкия и Маркуджишкия дял на Рила планина, к. к. Боровец – 2008г.


Галерия »
Аварийно укрепване за обезопасяване и вертикална планировка на финала на писта „Ястребец-2”, к. к. Боровец – 2007г.

Аварийно укрепване за обезопасяване и вертикална планировка на финала на писта „Ястребец-2”, к. к. Боровец – 2007г.


Галерия »
Укрепване на свлечен откос с армонасип и отводняване на аварирали участъцък на км 58+550 на Път ІІ-82 Костенец – Самоков – София, 2006г.

Укрепване на свлечен откос с армонасип и отводняване на аварирали участъцък на км 58+550 на Път ІІ-82 Костенец – Самоков – София, 2006г.


Галерия »
RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet