Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Снежна инсталация в Ястребишкия и Маркуджишкия дял на Рила планина, к. к. Боровец – 2008г.

Армонасипна конструкция на дига на водоема, усилване на насипна основа чрез армиране, дренажи, подпорни стени от габиони

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet