Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Укрепване на свлечен откос с армонасип и отводняване на аварирали участъцък на км 58+550 на Път ІІ-82 Костенец – Самоков – София, 2006г.

Армирана насипна подпорна конструкция, дренаж и напречни отводнители

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet