Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Укрепване на свлечен откос и мероприятия за отводняване на аварирал участъцък на км 57+300 на Път ІІ-82 Костенец – Самоков – София, 2006г.

Армирана насипна подпорна конструкция, дренаж и напречни отводнители

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet