Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Неотложни аварийно-възстановителни работи на активирано свлачище на Път ІІІ-761 Княжево – Устрем – Радовец

Армирана насипна подпорна конструкция и напречен дренаж  при км 19+170 – 2005г.

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet