Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Източен пътен надлез от пътен възел бул. „Ал. Малинов”- Околовръстен път, София – 2006 г.

Армонасипни подпорни конструкции на устоите (с лице от габиони), усилване на основата чрез армиране и дренажи

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet