Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)

начало : Проекти: Армираната насипна подпорна конструкция (Армиран насип, Армонасип)
Армирани насипи на нарушени участъци от обслужващ път на яз. „Бели Искър”- 1999г.

RANKONIC - Design & Construction

Created by BIAnet